Geschiedenis De Gemeente Swellendam

Geschiedenis De Gemeente Swellendam

The Swellendam Heritage Association has reprinted a facsimile copy of the 1899 publication of “ Geschiedenis De Gemeente Swellendam” by A Dreyer at one time a missionary of the Nederduits Gereformeede Kerk.

The book which is written in very easily understood  Dutch, covers the official establishment of the congregation of Swellendam in 1798 and all the events affecting it until 1899 as well as details of the various ministers who served this congregation.

Die Swellendam Erfenisvereniging het in die onlangse verlede 'n faksimilee-uitgawe gepubliseer. Hierdie boekie het in 1899 verskyn en gee 'n pragtige, by tye pittige oorsig van die werksaamhede van Swellendam se geesteluke leiers in die negentiende eeu. Dit is in due Nederlands-Afrikaans van die tyd geskryf.

Details

Avalaible at:

  • Bokmakiri Bookshop

Price:

Available at R100.00 per copy plus postage

Order by phone:

+27 83 651 5830

Order via email:

bokmakiribooks@gmail.com